Plonger dans la langue et «artisticuler»

Comment apprendre une nouvelle langue via des ateliers artistiques dans une démarche interactive ? Durf je het aan het werk in je klas te zien als een onderzoek? Durf je niet te weten en het weten aan de kinderen over te laten? Hoe help je leerlingen feedback te geven op het creatieve proces, als het voor hen lastig is zich verbaal uit te drukken in de schooltaal? Et si la langue était l’outil ultime pour réaliser un projet? ‘Taalduiken en artisticuleren’, qu’entendez-vous par ce mot-valise?

TRADUIRE L’IMAGINATION

L’acquisition de la langue grâce à l’expression artistique dans une classe multilingue

PLONGER DANS LA LANGUE ET «ARTISTICULER»

Comment apprendre une nouvelle langue via des ateliers artistiques dans une démarche multilingue et interactive à l’école primaire