PUBLICATIES

Vakartikels en boeken

Reekmans, K. (2023). Samen duiken in een kunstzinnig taalbad, Multidisciplinaire partnerschappen voor betekenisvolle taaltaken maken het verschil. Tijdschrift Taal, maart 2023 (jrg 13 n°22), pp. 4-9.  https://www.tijdschrift-taal.nl/art/50-7359_Samen-duiken-in-een-kunstzinnig-taalblad

Reekmans, K. (2023). Lost in imagination, Powerful and creative interactions within the safety of a story. Journal of the European Teacher Education Network, pp. 18-26. https://etenjournal.com/2023/01/04/lost-in-imagination-powerful-and-creative-interactions-within-the-safety-of-a-story-by-karen-reekmans/

Dewulf, M., Claesen, M., Reekmans, K. (2022). Liever lezen! Een praktijkgericht onderzoek dat lees(plezier)beleid centraal stelt. OnderWijsTijd april 2022 (jrg 2 n°2), pp. 32-36.  https://gompel-svacina.eu/product/onderwijstijd-jrg-2-nr-2/

Reekmans, K., Swerts, C. (2021). HomeHeart, artistieke interacties in de meertalige klas. Onderwijstijd September 2021 (jrg 1 n°3), pp. 10-16.  [Download]

Reekmans, K., Swerts, C. (2021). Kijk, voel, luister en beweeg. School- en klaspraktijk juni 2021 (jrg 62 n°2), pp. 25.

Reekmans, K. (2021). Muzische expressie brengt meertaligheid tot leven. Tijdschrift FONS mei 2021 (N° 14), pp. 34-35. [Download]

Reekmans, K., Knaepen, M., Schrooten, E., Braet, K. (2020). Vluchten voor vloed, taal verpakt in een muzisch jasje (Flights from flood, language wrapped in a creative jacket). School- en klaspraktijk september 2020 (jrg 61 n°4), pp. 4-15.

Reekmans, K., Bogaerts, D. & Nauwelaerts, K. (2020). “Genereer taal dankzij muzische expressie”. Opgevraagd op 7 juli 2020 van de website Didactief online https://didactiefonline.nl/artikel/genereer-taal-dankzij-muzische-expressie

Reekmans, K. (2020). Kunst en talige diversiteit, een verhaal van confrontatie en transformatie. Levende Talen Magazine LTM 2020-4, pp. 24-29. [download]

Reekmans, K., Henry, E. & Baeckeland, H. (2020). Taalduiken en artisticuleren, ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen. Hasselt: Hogeschool PXL i.s.m. la Haute Ecole de la Ville de Liège & Bal Spécial. Realisatie met de financiële steun van de Nederlandse Taalunie. (boek)

Nauwelaerts, K., Reekmans, K. (2019). Meertaligheid omarmen dankzij muzische expressie. Congresbundel Het schoolvak Nederlands, november 2019 (n° 33), pp. 215-217. [download]

Reekmans, K. (2019). Meertaligheid als gave, meertaligheid als kracht. Tijdschrift FONS september 2019 (n° 9), pp. 20-23. [download]

Reekmans, K. (2019) Het gevoel welkom te zijn – Hogeschool PXL Hasselt zet Hayya in België in. Thuis in Europa – Grensoverschrijdende onderwijssamenwerking in de Euregio Maas-Rijn.  Januari 2019, pp. 30-31. [download]

Reekmans, K. (2018). Vertaal je verbeelding in muziek, woord, beeld en gebaar!. School- en klaspraktijk september 2018 (jrg 58), pp. 2-4. [download]

Plackle, I., Reekmans, K., Hustinx, W. (2018). Hoe waarborg je onderzoek in de lerarenopleiding. Kennisbasis lerarenopleiders (VELON). Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleidingen, 155-164. [download]

Smits, M. (2018). Vertaalde verbeelding, boekrecensie inspiratiegids taalCULTuur Reekmans, Roden, Nauwelaerts. School- en klaspraktijk december 2018 (jrg 58), pp. 13-15. [download]

Reekmans, K., Roden, C., Nauwelaerts, K., (2017). Vertaalde verbeelding: muzisch inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas, Congresbundel Het schoolvak Nederlands, november 2017 (n° 31), pp. 186-189. [download]

Reekmans, K., Roden, C. & Nauwelaerts, K. (2017). Vertaalde verbeelding: muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas. Antwerpen: Garant. (boek)

Reekmans, K., Putzeys, l., Halink, R. & Norie, S. (2017). VERHALEN SPELEN – TALEN LEREN. Handleiding Nederlands als tweede taal voor anderstalige nieuwkomers. Hasselt: Hogeschool PXL.
Realisatie met de financiële steun van de Nederlandse Taalunie. (boek)

Moreau, C. (2017, april). Une aventure artistique et linguistique. Prof 33, le magazine des professionnels de l’enseignement, p. 8. [download]

Reekmans, K., Roden, C., Nauwelaerts, K. (2017). Art and music help refugee children to learn the school language. EAPRIL proceedings, 178-187. [download]

Reekmans, K. Roden, C., Nauwelaerts, K. (2016). Betekenisvol leren op school als je thuis een andere taal spreekt: met beelden en muziek lukt het beter. School- en klaspraktijk nr. 228 (jrg 57), pp. 36-45. [download]

Blog PXL-Experts

Reekmans, K. (2020, april 11). Talig aan de slag met muzische impulsen: 3 tips. Opgehaald van PXL eXperts, het digitale magazine van PXL-Research & PXL-Congress op 11 april 2020: https://www.pxlexperts.be/talig-aan-de-slag-met-muzische-impulsen-3-tips/.

Joosten, F. (2019, september 26). PXL-Education bekroond met Europees Talenlabel 2019. Opgehaald van PXL eXperts, het digitale magazine van PXL-Research & PXL-Congress op 27 september 2019: https://www.pxlexperts.be/pxl-education-bekroond-met-europees-talenlabel-2019/

Joosten, F. (2017, september 22). Geef les met heel je lichaam, niet alleen met je hoofd. Opgehaald van PXL eXperts, het digitale magazine van PXL-Research & PXL-Congress op 22 september 2017: https://www.pxlexperts.be/geef-les-met-heel-je-lichaam-niet-alleen-met-je-hoofd/

Reekmans, K. (2017, augustus 21). Hayya! 6 tips om anderstalige kinderen te stimuleren om Nederlands te leren. Opgehaald van PXL eXperts, het digitale magazine van PXL-Research & PXL-Congress op 22 augustus 2017: https://www.pxlexperts.be/hayya-6-tips-om-anderstalige-kinderen-te-stimuleren-om-nederlands-te-leren/

Reekmans, K., Roden, C., & Nauwelaerts, K. (2017, mei 7). Muzisch taalleren: een opportuniteit voor talige interactie of chaos in de klas? Opgehaald van Kleutergewijs, een blog over onderwijs en innovatie in het kleuteronderwijs op 7 mei 2017: https://kleutergewijs.com/2017/05/07/muzisch-taalleren-een-opportuniteit-voor-talige-interactie-of-chaos-in-de-klas/