VERTAALDE
VERBEELDING

Muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas

Hoe kan je er met muzische werkvormen en actief leren voor zorgen dat leerinhouden beter worden verankerd bij kinderen die vaak nog worstelen met het Nederlands als schooltaal? Die vraag was in 2014 het vertrekpunt voor een unieke samenwerking in Hogeschool PXL tussen de departementen PXL-Education (lerarenopleiding), PXL-MAD School of Arts (beeldende kunsten) en PXL-Music (muzikanten). Onderzoekers en docenten ontwierpen samen met studenten en ervaren leerkrachten in Limburgse meertalige basisscholen workshops om anderstalige nieuwkomers Nederlands te leren met muziek en beeld. Het project kreeg de naam ‘taalCULTuur’ en werd gevoed met een literatuurstudie waarin de raakvlakken tussen taal, beeld, drama, muziek en actief leren in kaart werden gebracht in de vorm van sleutelbegrippen voor het kader ‘taalCULTuur’. In de muzische workshop staan interactie en samenwerking centraal. De kinderen pikken taal op met al hun zintuigen. De workshops en didactische handvaten werden opgenomen in het boek ‘Vertaalde verbeelding’ van auteurs Karen Reekmans, Catherine Roden en Kris Nauwelaerts (uitgeverij Garant). Onderstaande filmfragmenten verduidelijken hoe we inzetten op taalstimulering dankzij speelse, interactieve, muzische werkvormen.

Action Painting
Sporen achterlaten met muziek, beweging en verf.

Experimenteerinstrument
Creëren en bespelen van een zelfgemaakt instrument.

Het verhaal van Sam
Compositie digitaal beeldverhaal over het thema ‘de emoties’.

Percussie orkest
Muziek maken met lichaamspercussie en een eigen ontworpen notenschrift.

L’histoire de Sam
Taalinitiatie Frans over de emoties gelinkt aan kleur en beweging.

Percussions corporelles
De Franse woordenschat over de lichaamsdelen aanbrengen met lichaamspercussie.

In samenwerking met