Muzisch taalonderwijs

Hoe geef je in een klas met meertalige kinderen een betekenisvolle opdracht voor een creatief proces waarbij leerlingen alle laatjes mogen open trekken? Durf je het aan het werk in je klas te zien als een onderzoek? Durf je niet te weten en het weten aan de kinderen over te laten? Hoe help je leerlingen feedback te geven op het creatieve proces, als het voor hen lastig is zich verbaal uit te drukken in de schooltaal? Et si la langue était l’outil ultime pour réaliser un projet? ‘Taalduiken en artisticuleren’, qu’entendez-vous par ce mot-valise?

VERTAALDE VERBEELDING

Muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas

TAALDUIKEN EN ARTISTICULEREN

Ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen